NAUCZYCIELE

NAUCZYCIELE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 
W MSZANCE

 

mgr Marzanna Wałęga –dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

mgr Anna Cekliniak – nauczyciel oddziału zerowego i języka niemieckiego

mgr Lucyna Gwóźdź – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

mgr Bożena Jerzak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Jaromira Klasek – nauczyciel języka polskiego

mgr Krzysztof Mołda – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Bogusław Janek – nauczyciel wychowania fizycznego, techniki i informatyki

ks. mgr Jacek Mikulski – nauczyciel religii

mgr Sylwia Migacz – nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Chrypliwy – nauczyciel matematyki i fizyki

mgr Krzysztof Stój – nauczyciel geografii, przyrody, biologii i wdż

mgr Patrycja Baran-Zięba – nauczyciel języka angielskiego

mgr Danuta Banaszek – nauczyciel chemii

mgr Jan Wypasek – nauczyciel muzyki

mgr Bogdan Turski – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Izabela Prusak – logopeda

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE:   

mgr Agnieszka Rafa – nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Ewa Szura – nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Patrycja Baran – Zięba – nauczyciel języka angielskiego

ks. mgr Jacek Mikulski – nauczyciel religii