Aktualności

Link do sprawozdania z budżetu za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe dotyczące jednostki oświatowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszance znajduje się na stronie bip Centrum Usług Wspólnych w Łużnej pod linkiem https://bip.malopolska.pl/zeswluznej,a,2455768,zespol-szkolno-przedszkolny-w-mszance.html .