Aktualności

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej i przedszkola na rok szkolny 2024/2025

              Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Mszance ogłasza rekrutację do Samorządowego Przedszkola i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Mszance na rok szkolny 2024/2025. Terminy rekrutacji do przedszkola i do szkoły  oraz Zarządzenie Wójta Gminy Łużna znajdują się w załącznikach. Druki będą do odebrania w szkole w gabinecie Dyrektora lub w przedszkolu (w godzinach 7.00-16.00). Można je również pobrać ze strony internetowej Zespołu.

W związku z powyższym w terminie od 5 do 16 lutego odbędą się:

1. zapisy do I klasy szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszeń rodziców, zgodnie z art.133 ust.1 i art.151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

2. składanie deklaracji dla dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkole w tym przedszkolu na kolejny rok szkolny, zgodnie z art. 153.ust.2 cyt. ustawy

              Druki zgłoszeń i deklaracji będą do odebrania w gabinecie Dyrektora lub w przedszkolu. Będą również do pobrania ze strony internetowej Zespołu.

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Zarządzenie Wójta - terminy rekrutacji

.pdf
Pobierz plik

Deklaracja rodziców o kontynuowania wychowania przedszkolnego

.docx
Pobierz plik

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

.docx
Pobierz plik

Oświadczenie o wielodzietności

.docx
Pobierz plik

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy I

.docx
Pobierz plik

Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola

.docx
Pobierz plik

Wzór zgłoszenia do klasy I SP

.docm
Pobierz plik

Najnowsze aktualności

Wszystkie aktualności