Ramowy rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia w przedszkolu

6.30 – 8.45 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne służące realizacji zainteresowań wychowanków. Zabawy i ćwiczenia ruchowe integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8.45 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 – ŚNIADANIE

9.30 -11.00 – Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, zajęcia z całą grupą. Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

11.00 – 11.45 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, na łące) lub w sali (kształcenie czynności samoobsługowych i opiekuńczych).

11.45 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 13.00 – OBIAD

13.00 – 14.00 – Ćwiczenia relaksacyjne. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych – słuchanie czytanych przez nauczycielkę utworów literatury dziecięcej.

– Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy ruchowe w sali lub na placu przedszkolnym.

14.00 – 14.15 – Przygotowanie do podwieczorku.

14.15 – 14.30 – PODWIECZOREK

14.30 – 15.30 – Zabawy dowolne. Prace porządkowo – gospodarcze w salach. Rozchodzenie się dzieci do domów.