O nas

  1. Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mszance jest przedszkolem publicznym.
  2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy Szkole Podstawowej – Mszanka 31.
  3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Łużna.
  4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

Przedszkole pracuje cały rok szkolny w godzinach

od 6:30 do 15:30.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach

od 8.00 do 13.00